E KURS

 

 

 

 

 

Sparsam körning

Person- och godstransporter

Lagar och regler

Ergonomi och hälsa

Kundfokus och trafiksäkerhet

 

 

 

 

 

Transportforum 2020

Välkommen till TYA Länk

Bli Yrkesförare Pdf

Sveriges Åkeriföretag Länk

 

Forskning VTI

Sparsam Körning - Trafikverkets klimatscenarier 2018 - Pdf

Lastbilar och bränslen som gör skillnad Pdf

Motorutveckling - Volvo GasDrivna Lastbilar FH LNG

Framtidens El Fordon  Flera Filmer - UR

E learning - Fordonsteknik Umeå Universiet

E Learning - Motorteknik Umeå Universiet

 

Trafiksäkerhet inom EU  Länk

Trafiksäkerhet Sverige Pdf

Trafikmedecinska Krav i Trafiken Pdf

Trafikmedicin Transportsyrelsen Länk

Vanligaste Orsaken till Stress i Trafiken Mp4

Digitala Läromedel Fordon & Transport  Prova Gratis 30 Dg

 

Master's programme in Transport and Geoinformation Technology

E Kurs - Geografisk informationsvetenskap Lund Länk

 

Nationell Plan för Transportsystemet Länk

Trender i Transportsystemet Pdf

Fakta om Åkerinäringen Pdf

Transportbranschen 2016 - Transportstyrelsen pdf

Fakta om Transporter 2015 - Transportföretagen pdf

 

Vad händer om Transporterna uteblir - MSB  Ppt

Bilkåren

FAK

Bli Beredskapsförare 

 

IPCC Summary for Policymakers Pdf

Klimatet Mp4

Klimatet SMHI 

Läromedel Klimatet - En Varmare Värld Ppt

Vägverket Väderinformation Länk

Vägverket Väglaget

SMHI Vinterväg

Vägmeteorologi Mp4

 

Lastbilsteori

Vägmärken för den tunga Trafiken

Definitioner och Axeltryck

Reg beviset

Lastviktberäkningar

Beräkning Av N värdet

Vältförståelse

Utbildningsmaterial Lastsäkring Ppt

Lastsäkringskalkylator

Färdskrivaren Simulator !!

 

Trötthet VTI

Vår Dygnsrytm - Stressforskningsinstitutet

Vad händer när vi sover för lite UR.SE

Trafiksäkerhet & Trötthet AMV

VOLVO  Driver Alert System

Bussförares Arbetstider kopplat till Trötthet pdf

Så överlever du Skiftarbete 

 

Brottsförebyggande Rådet Länk

Hot och våld mot bussförare och
tågvärdar Pdf

Så hanterar du en hotfull en situation

Kurs i Självskydd Pdf

Alkohol Göteborgs Universitet  

 

Kundtillfredsställelse i
åkeribranschen Pdf

Åkeribranschens Lönsamhet Pdf

 

Första Hjälpen Teori  - Första Hjälpen Rådet  Pdf

Lektioner Första Hjälpen - HLR Rådet  Pdf

Första Hjälpen vid Trafikolycka - Röda Korset Länk

Först Till en Trafikolycka - Ambulansen Pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk 1 Volvo

Länk 2 Ny utformning lasbilar EU

Länk 3  Skogsforskningen

Länk 4  KTH

Länk 5 KTH

Vid ungefär 70 km/h tar luftmotståndet över från rullmotståndet för en modern lastbil. Under färd utgör luftmotstånder flera 100 kilos tryck på bilen.

70 % av vägtrafiken kör för fort. Om alla följde hastighetsbegränsningarna skulle vi kunna spara cirka 40 % av utsläppen från våra fordon. En enorm besparingspotential. Detta visar på aerodynamikens betydelse.......

Sänker du farten från 90 km/h till lagstadgade 80 km/h för bil med släp sparar du uppemot en liter / mil.

Vi tar upp grunder i aerodynamik.Vi tar också upp aerodynamik för fordon och vad man forskar på inom området.

SCANIA                           Pdf

Bildspel                            PPT

Följande Quick test finns för 35 timmars

 för 35 tim fortbildning.   

Qt-1 Sparsam Körning

Qt-2 Gods

Qt-2 Persontransporter

Qt-3 Lagar och regler

Qt-4 Ergonomi och hälsa

Qt-5 Säkerhet och kundfokus

Demo - Digital Övningsbok för Ykb

Övningsfrågor - Vägverkets Prov

 

 

Webbredaktör
Petter Magnusson 
Länk

...