Distanstest Ver 5.2 Yrkeskompetens.se

 

Här kan du Testa dina kunskaper inför transportstyrelsens prov för Ykb. Diagnoserna är anpassade till transportstyrelsens krav. 

Diagnoserna består av sk. multiple choice övningar från en databas med stort antal frågor och ger en god bild av dina möjligheter att klara godkänt på proven. 

En diagnos för 5 delområden och slutprov kostar 99:- för en vecka. Diagnoserna är utvecklade av IT - pedagoger och språkligt anpassade för din inlärning.

 

Följande diagnoser & Qt finns att disponera inför ditt teoriprov för Transportstyrelsen 

 

 

Quick test för 35 tim fortbildning

Diagnoser för Grundutbildningen

Sparsam Körning   Qt-1 Under Byggnad
Godstransporter Qt-2 Gods Under Byggnad
Buss Qt-2 Persontransporter Under Byggnad
Lagar och regler Qt-3 Under Byggnad
Ergonomi och hälsa   Qt-4 Under Byggnad
Säkerhet och kundfokus Qt-5 Under Byggnad

Slutprov

  Under Byggnad

Mail för inloggning

En diagnos för 5 delområden samt slutprov disponeras en vecka för 99:- 

 

 

Sidan rättad 2015-11-21 

Sidan under byggnad