E KURS

 

 

 

 

 

Sparsam körning

Person- och godstransporter

Lagar och regler

Ergonomi och hälsa

Kundfokus och trafiksäkerhet

 

Bli Yrkesförare  Länk

 

 

SPARSAM KÖRNING

Sparsam Körning - Trafikverkets klimatscenarier 2018 - Pdf

Lastbilar och bränslen som gör skillnad Pdf

                                                           
Många val bland framtidens bränslen VOLVO - Länk

Motorutveckling - Volvo GasDrivna Lastbilar FH LNG - Länk

Framtidens Bränslen VOLVO - Länk

Framtidens El Fordon  Flera Filmer - UR

Uppföljning av hur godstransporter
närmar sig det svenska klimatmålet 2030 - Pdf

Transportframtider som når klimatmålen 2030/2035 med hjälp 
av nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster - Pdf

Rullmotstånd - Lektion - Pdf

 

TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerhet inom EU  Länk

Årsrapport Trafiksäkerhet EU - Pdf

Trafiksäkerhet Sverige Pdf

Trafikmedecinska Krav i Trafiken Pdf

Trafikmedicin Transportsyrelsen Länk

Vanligaste Orsaken till Stress i Trafiken Mp4

Vältförståelse Lastbilar - Mp4

Trafiksäkerhet & Trafikpsykologi - Lektion - Pdf

Trafiksäkerhet FM 2016 - Pdf

 

TRANSPORTSYSTEMET - PERSON & GODSTRANSPORTER

Nationell Plan för Transportsystemet Länk

Trender i Transportsystemet Pdf

Fakta om Åkerinäringen Pdf

Transportbranschen 2016 - Transportstyrelsen pdf

Fakta om Transporter 2015 - Transportföretagen pdf

Master's programme in Transport and Geoinformation Technology

Geografisk informationsvetenskap Lund Länk

 

AERODYNAMIK

Perspectives of Aerodynamic Drag and Cooling
Airflow for Heavy-Duty Trucks -
Reconsidering European Total-Length Legislation
- Pdf

SCANIAPdf

Länk 1 Volvo

Länk 2 Ny utformning lasbilar EU

Länk 3  Skogsforskningen

Länk 4  KTH

Länk 5 KTH

 

Vad händer om Transporterna uteblir - MSB  Ppt

Bilkåren

FAK

Bli Beredskapsförare 

 

Välkommen till TYA Länk

Sveriges Åkeriföretag Länk

Forskning VTI

 

KLIMATET & MILJÖN

Klimatet 2020 - Lektion - Pdf

IPCC Summary for Policymakers Pdf

The Guardian - 12 years to limit climate change - Länk

Klimatet Mp4

Klimatet SMHI 

Läromedel Klimatet - En Varmare Värld Ppt

Vägverket Väderinformation Länk

Vägverket Väglaget

SMHI Vinterväg

Vägmeteorologi Mp4

 

LASTBILSTEORI - LAGAR & REGLER

Digitala Läromedel Fordon & Transport  Prova Gratis 30 Dg

E learning - Fordonsteknik Umeå Universiet

E Learning - Motorteknik Umeå Universiet

Lastbilsteori

Vägmärken för den tunga Trafiken

Definitioner och Axeltryck

Reg beviset

Lastviktberäkningar

Beräkning Av N värdet

Utbildningsmaterial Lastsäkring Ppt

Lastsäkringskalkylator

Färdskrivaren Simulator !!

 

ERGONOMI - TRÖTTHET & ALKOHOL

Trötthet VTI

Vår Dygnsrytm - Stressforskningsinstitutet

Vad händer när vi sover för lite UR.SE

Trafiksäkerhet & Trötthet AMV

VOLVO  Driver Alert System

Bussförares Arbetstider kopplat till Trötthet pdf

Så överlever du Skiftarbete 

Alkohol Göteborgs Universitet  

 

HOT OCH VÅLD

Brottsförebyggande Rådet Länk

Hot och våld mot bussförare och
tågvärdar Pdf

Så hanterar du en hotfull en situation - Mp4

Kurs i Självskydd Pdf

TAXIAKADEMIN.SE - Länk

Brand & Bussäkerhet - Lektion -  Pdf

Hot och Våld - Lektion - Pdf

 

KONOMI & KUNDFOKUS

Kundtillfredsställelse i
åkeribranschen Pdf

Åkeribranschens Lönsamhet Pdf

 

FÖRSTA HJÄLPEN

Första Hjälpen Teori  - Första Hjälpen Rådet  Pdf

Lektioner Första Hjälpen - HLR Rådet  Pdf

Första Hjälpen vid Trafikolycka - Röda Korset Länk

Först Till en Trafikolycka - Ambulansen Pdf 

Först Till en Trafikolycka - Lektion - Pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid ungefär 70 km/h tar luftmotståndet över från rullmotståndet för en modern lastbil. Under färd utgör luftmotstånder flera 100 kilos tryck på bilen.

70 % av vägtrafiken kör för fort. Om alla följde hastighetsbegränsningarna skulle vi kunna spara cirka 40 % av utsläppen från våra fordon. En enorm besparingspotential. Detta visar på aerodynamikens betydelse.......

Sänker du farten från 90 km/h till lagstadgade 80 km/h för bil med släp sparar du uppemot en liter / mil.

Vi tar upp grunder i aerodynamik.Vi tar också upp aerodynamik för fordon och vad man forskar på inom området.

 

 

Följande Quick test finns för 35 timmars

 för 35 tim fortbildning.   

Qt-1 Sparsam Körning

Qt-2 Gods

Qt-2 Persontransporter

Qt-3 Lagar och regler

Qt-4 Ergonomi och hälsa

Qt-5 Säkerhet och kundfokus

Demo - Digital Övningsbok för Ykb

Övningsfrågor - Vägverkets Prov

 

 

Webbredaktör
Petter Magnusson 
Länk

Rättad 2020-01-25

...