Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. 

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

 

 

Följande förstudiematerial finns här för 35 tim fortbildning.   

 

Här kommer det att finnas diagnoser för Ykb grundutbildning anpassade till trafikverkets krav vilka kan de dig en god bild av dina möjligheter att klara proven.

   

Diagnoser   ( Webb platsen under konstruktion )

 

Kontakt

Quick test för 35 tim fortbildning - Fri användning
Qt-1 Sparsam Körning
Qt-2 Gods
Qt-2 Persontransporter
Qt-3 Lagar och regler
Qt-4 Ergonomi och hälsa
Qt-5 Säkerhet och kundfokus