.

 

 

 

Här kan du Testa dina kunskaper inför transportstyrelsens prov för Ykb. Diagnoserna är anpassade till transportstyrelsens krav. 

Diagnoserna består av sk. multiple choice övningar från en databas med stort antal frågor och ger en god bild av dina möjligheter att klara godkänt på proven. 

En diagnos för 5 delområden och slutprov kostar 99:- för en vecka. Diagnoserna är utvecklade av IT - pedagoger och språkligt anpassade för din inlärning.

 

 

Följande diagnoser & Qt finns att disponera inför ditt teoriprov för Transportstyrelsen

 

     
Quick test för 35 tim fortbildning - Fri användning Diagnoser för Grundutbildningen Pröva Gratis !

 

Qt-1 Sparsam Körning Demo 1 Anv: test@yrkeskomp.se

Password: testykb

Qt-2 Gods Demo 2  
Qt-2 Persontransporter Demo 3  
Qt-3 Lagar och regler Demo 4  
Qt-4 Ergonomi och hälsa Demo 5  
Qt-5 Säkerhet och kundfokus Slutprov  
     
     
En diagnos för 5 delområden samt slutprov disponeras en vecka för 99:-     
Sidan rättad 2015-12-20

Kontakt