Distanstest Ver 3.1 Yrkeskompetens 

 

Följande test finns att disponera för teorin  Yrkeskompetens 

Ämne

Tid min

Sparsam Körning  

 Utan tidskrav 

Godstransporter

Utan tidskrav

Lagar och regler

Utan tidskrav

Ergonnomi och hälsa  

Utan tidskrav

Säkerhet och kundfokus

 Utan tidskrav

       Slutprov

 Med tidskrav

         Demo

 

 

 

Här kan du Testa dina kunskaper inför myndighetens prov Yrkeskompetens. Testen är anpassade till myndighetens krav. Testen består av sk. multiple choice övningar från en databas med stort antal frågor 

Sidan rättad 2015-06-08 Sidan under byggnad

Mail för inloggning