Distanstest Ver 3.0 Yrkeskompetens 

 

Följande test finns att disponera för teorin  Yrkeskompetens 

Ämne

Tid min

Sparsam Körning  

 18 

Fordonskännedom

56

Transportadministration

23

Lagar och regler

40

Trafiksäkerhet och kundfokus            50

Demo

 

 

 

Här kan du Testa dina kunskaper inför myndighetens prov Yrkeskompetens. Testen är anpassade till myndighetens krav. Testen består av sk. multiple choice övningar från en databas med stort antal frågor 

Sidan rättad 2013-05-04 Sidan under byggnad

   Mail för inloggning